توضیحات کامل :

آرک مدل Arch model vol 1 – 3

 

این فایل شامل 21 مدل مبل دو نفره قابل ویرایش است. این فایل در 5 فرمتObj، Max،3ds،Jpg،Dxf  می باشد.این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.