توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت تاریخ تحول دولت در اسلام

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 239

درس تاریخ تحول دولت در اسلام

رشته علوم سیاسی
مقطع کارشناسی

Ñمنبع درس:
کتاب تاریخ تحول دولت در اسلام
تالیف دکتر ابراهیم برزگر
انتشارات سمت

موضوع اصلی علم سیاست است
با نگاهی ترکیبی از افراد ونهادها دولت را چنین تعریف کرده اند:
– دولت مجموعه ای از افراد ونهادها است که قوانین فائقه در یک جامعه را وضع وبا پشتوانه قدرت برتری که در اختیار دارد آنرا اجرا میکند

معانی مختلف واژه دولت state
دولت به معنی عام: مجموعه ای از افراد ساکن دائم یک سرزمین که به صورت عادت یا اجبار از یک نظام سیاسی اطاعت میکنند ودارای چهار شاخصه حکومت، حاکمیت، جمعیت وسرزمین است.

دولت به معنی محدود : به معنی حاکمان در برابر حکومت شوندگان است .دولت در این
معنی مساوی حکومت است.
دولت به معنی اخص: مساوی قوه مجریه وهیات وزیران (government )

 

فهرست مطالب

درس اول : دولت چیست ؟

درس دوم : – رهیافت ها و نظریه ها

درس سوم : نظریه ماکس وبر و پاره تو

درس چهارم:  نظرات ابن خلدون

درس پنجم : (ساخت سیاسی دولت جاهلی )

درس ششم: ساخت دولت نبوی

درس هفتم : ساخت دولت های خلفای راشدین

درس هششم : ساخت دولت امویان

درس نهم: ساخت دولت عباسی