توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل کتابخانه francis A.Gregory آمریکا

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است 

موقعیت بنا

گروه طراحی

مساحت بنا

ریزفضاها

نورپردازی کتابخانه

مصالح و ساختار

نورگیری  ساختمان

پلان

مقطع

نما

و….