توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی معماری کتابخانه آلمان

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است 

معمار کتابخانه

موقعیت بنا

متراژه کتابخانه

کانسپت طرح

تحلیل نمای ساختمان

تحلیل پلان  کتابخانه

بررسی فضاهای داخلی 

روشنایی کتابخانه

پلان طبقات و…