توضیحات کامل :

پروژه ترسیم فنی مجتمع مسکونی

 

فهرست مطالب

این فایل یک مجتمع  مسکونی سه طبقه همراه با پارکینگ در نرم افزار اتوکد تهیه شده است و در کل دارای 25 پلان و یک نما و یک مقطع می باشد .پلان ها عبارتند از :

پلان ستون گذاری

پلان مبلمان 

پلان فونداسیون

پلان نعل درگاه 

پلان نازک کاری 

پلان دیوار برشی 

پلان سقف کاذب 

پلان اندازه گذاری 

پلان تیپ بندی در و پنجره + تیپ های درو پنجره

نما

مقطع