توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل مرکز هنرهای بصری وکسنر

 

تاثیر اندیشه های فیلسوف” فرانسوی ژاک دریدا “بر آثار پیتر آیزنمن را به طور مشخص می توان در پروژه مرکز هنرهای بصری وکسنر دنبال نمود آیزنمن طی سالهای متمادی فعالیت های حرفه ای  خود ، نظریه ساختار شکنی در متن از جمله  مهمترین نظریات فلسفی مفاهیم می باشد را مطرح نمود و…..

 

فهرست مطالب 

این فایل شامل بخش های زیر است 

معمار اثر

سبک اثر 

پلان طبقات و مقطع و….