توضیحات کامل :

بررسی معماری کاخ نیاوران

 

این فایل شامل بخش های زیر است

موقعیت بنا

سال تاسیس بنا

معرفی قسمت های مختلف کاخ نیاوران

باغ موزه ها و کتیبه هاو…..