توضیحات کامل :

پاورپوینت باغشهر (شهرسازی معاصر)- نمونه موردي: شهر لچورث انگلستان ، در حجم 27 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

 

بخشی از متن:
پرسش: شهر آرمانی قرن بیستم، شهري که به بهترین وجه، قدرت و زیباییِ تکنولوژي مدرن و روشن بینانه ترین آرمان هاي عدالت اجتماعی را بیان مینماید، چیست؟
ابنزر هوارد Sir Ebenezer howard:
متولد 1850 م. در لندن
شغل والدین: اداره کننده ي فروشگاه کوچکی در لندن
ترك مدرسه در 14 سالگی و مشغول شدن به شغل منشی دون پایه ي اداره
کارگذار بورس
بدون آموزش در زمینه ي معماري و شهرسازي
مبدع نظام جدیدي از تند نویسی و تاسیس کارگاهی به همین دلیل
سفر به آمریکا در سال 1872 م. و مشغولیت به شغل کشاورزي، بعد از تلاش
هاي بی ثمر در جهت اختراع وسایلی خاص و هدر رفتن منابع مالی اش
بازگشت به لندن در سال 1876 م. و علاقه مندي به مسائل اجتماعی
عضویت در جمعیت زتتیکال (Zetetical Society)
چاپ کتاب « فردا : راهی طلح آمیز به اصلاح واقعی» Tomorrow and Peaceful Path)
(to Social Reformدر سال 1898 م.
چاپ کتاب « باغشهرهای فردا » در سال 1902م.

به اعتقاد فردریک جی. ازبورن، یکی از نزدیکترین همکارانش، هوارد به مثابه ي انسانی که می تواند بدون جلب توجه در شلوغی جا به جا شود، می بود. ازبورن او را معتدلترین و بی تکلف ترینِ انسانها، دوست داشتنی و مورد توجه کودکان می دانست.
به اعتقاد لوییز مامفورد، کتابِ« فردا: راهی صلح آمیز به اصلاح واقعی » بیش از هر کتاب دیگري بر هدایت جنبش طراحی مدرن و تغییر اهداف آن تاثیر گذاشت.
و…

 

فهرست مطالب:
هدف از پژوهش
پرسش پژوهش
پاسخ طراح های شهری
ابنزر هوارد
فرانک لوید رایت
لوکوربوزیه
جین جیکوبز
پیتر هال
هوارد و بنیادگرایی
سیاست باغشهر
پیتر کروپتکین
لچورث
نمونه اي از خانه هاي کارگري لچورث
نتیجه گیری
فهرست منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 27 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

 

هدیه محصول:
فایل اتوکد خانه باغ شمال