توضیحات کامل :

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهاني شدن اقتصاد و رابطه مبادله

 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 40

برخي از صاحب­نظران، منشأ پديده­ي جهاني­شدن را مقارن با نيمه­ي دوم قرن بيستم مي­دانند، ولي برخي ديگر، ريشه­ي اين پديده را قبل از قرن بيستم مي­دانند، هم­گرايي جهان در قلمرو فرهنگ، اقتصاد، زبان، سياست و غيره همراه با وجود بازرگاني و تجارت بين­الملل از دوران مركانتليسم­ها كه تجارت توسعه پيدا كرد، بيشتر نمود يافت و مردم با مسافرت به كشورهاي دور و نزديك از آداب، رسوم و فرهنگ كشورهاي مختلف اطلاع پيدا مي­كردند و تعاملي هرچند نسبت به دوران معاصر ناچيز اما درحال شكل گرفتن بود، بنابراين اولين تعامل بين كشورها و مناطق جهان توسط تجارت و حمل و نقل كالا از يك منطقه به منطقه ديگر شكل گرفت، به مرور زمان و با افزايش درآمد سرانه و رشد اقتصادي به ويژه تحولات مربوط به انقلاب صنعتي، افراد براي آشنايي با فرهنگ ديگران و براي گردش و غيره به كشورهاي مختلف مسافرت مي‏كردند كه عمدتاً اين نوع نقل و انتقالات بعداً تحت عنوان صنعت گردش­گري نام گرفت، بنابراين دومين عامل براي تعامل انسان­ها در تمام قلمروها، توسط صنعت گردش­گري يا توريسم انجام شد. با پيشرفت صنعت و تكنولوژي، حمل و نقل كالا و ارتباطات كشورها با يك­ديگر تسهيل گرديد، به طور مثال وجود حمل و نقل هوايي توانست سرعت تجارت كالا در بين كشورها را افزايش دهد و از اين طريق به تعامل اقتصاد جهاني كه به كندي درحال پيشرفت بود، سرعت بيشتري بخشد، پس سومين عامل براي هم­گرايي و تعامل كشورها، پيشرفت تكنولوژي بوده است. عواملي كه در بالا به آنها اشاره شد و در طول تاريخ بشر اتفاق افتاده است، موجبات ايجاد تعامل بين فرهنگ­ها، اقتصادها، حكومت­ها و غيره شده است، اما در همين دوره عواملي وجود داشته است كه موجب كندي تعامل جهاني شدن شده است. وجود جنگ‏هاي مختلف بين قبيله­ها، ملت­ها و دولت­هاي مختلف، از طرف ديگر وجود حكومت­هاي ديكتاتوري و يا تعصبات ناسيوناليسمي بعضاً نه اين­كه تعامل و هم­گرايي جهان را موجب نشده بلكه دشمن ستيزي و جنگ‏هاي مختلف را نيز موجب شده است. البته تحليل در مورد جهاني شدن يا جهاني سازي در قلمروهاي غيراقتصادي مانند سياست، فرهنگ، زبان وغيره مختلف و متفاوت است، اما در اين بخش به لحاظ قرار گرفتن در چارچوب موضوعي جهاني شدن اقتصاد از پرداختن به مقولاتي مانند جهاني شدن فرهنگ، سياست و غيره پرهيز مي­كنيم و آن را به مطالعات در همان قلمرو مي‏سپاريم. بنابراين تعامل انسان­هايي كه در مكان­هاي مختلف زندگي مي­كنند، از دوران بعد از رنسانس و شروع مكتب مركانتليسم­ها آغاز شد و عواملي همچون تجارت كالا، گردش­گري و تكنولوژي باعث تعامل بيشتر انسان­ها و روابط اقتصادي آن­ها شده اند. در برخي از مطالعات اين دوره را موج اول جهاني شدن مي­نامند. در دوره­ي معاصر از سال 1910 تا سال 1950 روند فرآيند جهاني­شدن و هم­گرايي مالي و تجاري بين اقتصادهاي كشورهاي جهان بسيار كند بوده و عمده دلايل آن وجود دو جنگ جهاني اول و دوم و ركود بزرگ سال 1930 است. در سال 1945 بعد از ويراني­هاي جنگ جهاني دوم، اقتصاد جهان به حد زيادي متلاشي شده بود .در آن سال­ها اروپاي غربي و ژاپن مصمم به زدودن تأثيرات مخرب جنگ و سر و سامان دادن به وضع خود شدند. جيره بندي غذا و نظارت­هاي زمان جنگ هنوز برقرار بود. پول­ها با سختي قابل تغيير به يك­ديگر بودند، بلوك سياسي كه مركز آن اتحاد جماهير شوروي سابق بود، وارد دوره­اي از تحكيم اقتدار در كشورهايي شد كه از اروپاي شرقي و مركزي بدست آورده بود، چين در سال 1949 تبديل به يك كشور كمونيستي شد.كشورهاي سوسياليستي به سرعت از ساير كشورهاي جهان منزوي شدند. مبادلات تجاري بين آن­ها و ساير كشورهاي جهان بسيار كم شده بود. انتقال سرمايه اندك و نتيجتاً هيچ نوع انتقال قانوني نيروي كار وجود نداشت. كشورهاي درحال توسعه هم وضعيت بهتري از آن­ها نداشتند، آمريكاي لاتين كاهش فاجعه آميزي را در رابطه­ي مبادله­ي خود طي ركود بزرگ دهه­ي 1930 تجربه كرده بود

 

فهرست مطالب

تاريخچه­ي جهانيشدناقتصاد

تاريخچه­ي رابطه­ي مبادله

تحقيقات خارجي

تحقيقات داخلي

مباني نظري

مدل هاي واردات

مدل هاي صادرات

مباني نظري جهاني شدن و تجارت

مباني نظري رابطه­ي مبادله

منابع