توضیحات کامل :

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضافه بار اطلاعاتي وب

 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 50

 

در مورد مفهوم اضافه بار اطلاعاتي ديدگاههاي مختلفي از سوي صاحبنظران ارائه شده است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره ميكنيم:

هربيگ[1] و كرامر[2] بيان ميكنند كه اضافه بار اطلاعاتي حجم زيادي از اطلاعاتي است كه در يك مدت زمان كوتاه ارائه ميشود و توانايي درك و حل آنان مشكل است.

جزف روف[3] عقيده دارد كه افراد با اطلاعات جزيي يا بدون هيچ اطلاعاتي، هيچ چيز يا اطلاعات كمي ‌براي پردازش دارند و در نتيجه تصميمات ضعيفي ميگيرند. وقتي مقدار اطلاعات افزايش مييابد ، پردازش اطلاعات و كيفيت تصميم گيريها هم افزايش ‌مي‌يابد، اما در نقطه معيني، ميزان اطلاعاتي كه فرد در معرض آن قرار ميگيرد، بيشتر از حدي است كه در توان پردازش اوست. در اين مرحله اضافه بار اطلاعاتي اتفاق افتاده است و قدرت تصميم گيري كاهش ‌مي‌يابد.

بطو کلي اضافه بار اطلاعاتي هنگا‌مي‌بوجود ‌مي‌آيد که حجم و سرعت دريافت اطلاعات توسط فرد خارج از ظرفيت وي باشد(وندنبوش[4] و اسچالتز[5]،1998).

شكل 2-1 مفهوم اضافه بار اطلاعاتي

هلن بوچر[6] براي درك مفهوم اضافه بار اطلاعاتي هفت عامل اصلي را مطرح ميكند كه چرا مديران، آگاهانه يا ناآگاهانه در معرض اضافه بار اطلاعاتي قرار دارند :

  • اطلاعات را جمع آوري ميكنند تا نشان دهند كه در قبال عقل گرايي و كفايت كه معتقدند موجب ارتقاي تصميم‌گيري ميشود، متعهدند.
  • آنها مقادير زيادي اطلاعات غير ضروري دريافت ميكنند.
  • آنها اطلاعات بيشتري براي چك كردن اطلاعات موجود جستجو ‌مي‌كنند.
  • آنها نياز دارند كه بتوانند تصميمات خود را توجيه كنند.
  • اطلاعات را جمع آوري ميكنند، چرا كه ممكن است روزي مفيد باشد.
  • آنها با جمع آوري اطلاعات هرچه بيشتر احساس امنيت ميكنند.
  • آنها از اطلاعات به عنوان يك سرمايه رايج استفاده ميكنند تا مبادا پيرو وابسته به ديگران باشند(ادموندز[7] و موريس[8]،2000).

در اين ميان اينترنت و وب به دليل ماهيتي که در اشتراک اطلاعات دارد در اضافه بار اطلاعاتي نقش بسزايي ايفا ميکند. بسياري از اطلاعاتي که زماني در کتابخانه‌ها محبوس بودند و دسترسي به آنها تنها از طريق حضور فيزيکي در محل و جستجو در ميان منابع امکان پذير بود، امروزه با برداشته شدن فاصله جغرافيايي در اينترنت و وب و با يک کليک در دسترس همگان قرار دارد. اماعمده‌ترين چالشي که دامنگير وب است،سازماندهي ناهمگون اطلاعات است. اينترنت از اين جهت که رسانه‌اي دوسويه به شمار ميرود وهمگان ميتوانند ضمن دريافت اطلاعات، اطلاعاتي را نيز به شکلهاي گوناگون و گاهي غير استاندارد، درآن منتشرکنند، فاقد ساختار نظامند و منطقي درطبقه بندي اطلاعات ميباشد.به دست آوردن اطلاعات مورد نياز در زمان مورد نياز در محيط‌هايي مانند وب كه منابع اطلاعاتي گسترده‌اي در محل‌هاي متفاوتي قرار داده شده‌اند تبديل به مهارتي حرفه اي شده است. يکي از اشکالات موجود در منابع اينترنتي اين است که يافتن آنها کار مشکلي است. شوارتز[9] در مورد اهميت بازيابي منابع اطلاعاتي مي‌گويد: «اگر بازيابي منابع اطلاعاتي ممکن نباشد، فرد صرفاً بخشي از منافعي را که مي‌توانست به دست آورد، کسب خواهد کرد». به علاوه، مشکل اين جاست که اکثر سيستم‌هاي بازيابي منابع در اينترنت، ميان جست‌وجوي يک دسته‌ي خاص از منابع و يا موضوعي خاص در يک منبع، تفاوت قائل نمي‌شوند. مثلاًبا جست‌وجو براي يافتن شغل‌هاي بدون متصدي جهت يافتن کار، موضوع کاريابي نيز به طور کلي بايد جست‌وجو شود.

 

[1]Herbig

[2]Kramer

[3] Ruff

[4]Vandenbosch

Aschaltz6

[6] Butcher

[7]Edmunds

[8]Morris

[9]Schwarz

 

فهرست مطالب

مفهوم اضافه بار اطلاعاتي

عوامل موثر بر ايجاد اضافه بار اطلاعاتي

اشخاص

فن‌آوري

سازمان

ويژگي اطلاعات

عوامل موثر بر ايجاد اضافه باراطلاعاتي وب

فقدان ساختار واحد و استاندارد براي ذخيره‌سازي و انتشاراطلاعات

عدم ثبات در منابع اينترنتي

تغيير نشاني منابع

مشكلات ناشي از موتورهاي جستجو

تاثير اضافه بار اطلاعاتي بر کاربران

تأثير بر سلامت جسمي

تأثير بر سلامت رواني

تأثير بر جامعه

تأثيربر هزينه‌هاي اقتصادي و زماني

تأثيربر سيستم‌هاي اطلاعاتي

تأثير بر سازمان

عوامل موثر بر کنترل اضافه بار اطلاعاتي وب

تصفيه

تلخيص

عوامل مؤثر بر كنترل اضافه بار اطلاعاتي وب

فرامتن

راپيوندها

گوفر‌ها

محيط رابط كاربر

استفاده از عوامل هوشمند

واژگان كنترل شده

وب

آر اس اس

وبلاگ

ويكي­ها

پادكست­ها

شبكه‌هاي اجتماعي

رده‌بندي مردمي

فناوري تلفيقي وب 2

حلقه‌ها

فناوري فشار

درگاه

عوامل موثر بر مواجه با اضافه بار اطلاعاتي

عوامل مرتبط با نظام بازيابي و امكانات آن

عوامل مرتبط با كاربر

عوامل مرتبط با موضوع جستجو

ساير عوامل مثل محيط جستجو،‌نوع كامپيوتر و نرم‌افزار و غيره

رويكردهاي موثر در رفع اضافه بار اطلاعاتي

موتورهاي جستجو

استفاده از دايركتوري‌ها

استفاده از روشهاي جستجوي مناسب

استفاده از نرم‌افزارهاي هوشمند

وب معنايي

استفاده از طرحهاي رده‌بندي

فهرست‌هاي وبي

عوامل موثر در تعديل اضافه بار اطلاعاتي

رويكردهاي نمايه سازي درمحيط وب

مديريت دانش در سازمان

ارتباطات سازماني

استفاده از فناوري اطلاعات در سازمان

سامانه‌هاي نرم افزاري

پژوهشهاي انجام شده در ايران

پژوهشهاي انجام شده در خارج از كشور

منابع