توضیحات کامل :

پاورپوینت اکوپارک

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 28

 

مشخصه بارز شهرها درهزاره سوم میلادی،برنامه ریزی وطراحی برمبنای همگامی با طبیعت و رعایت اصول توسعه پایدار میباشد.ازاین رو ضرورت مطرح کردن مباحث اکولوژیکی نظیر اکو پارک در شهرهای امروزی امری محسوس تلقی میگردد.

 

انديشة اكولوژيكي در مفاهيمي مانند توسعة پايدار، شهر اكولوژيكي و پاركهاي اكولوژيكي متجلي ميشود، نماد توسعة شهري پايداراكولوژيكي، احداث پارك هاي شهري منطبق با شاخصهاي اكولوژيكي است.

 

فهرست مطالب

چكيده

تاریخچه

مدل های گذشته پارک ها

پارکها از گذشته تا امروز

شکل گیری اکوپارکها

اکو پارک

فرضیه اصلی طراحی اکو پارک

•خصوصیات اکوپارکها

با پارک های قبل خود: Ecological فرق پارک ها

Ecological ویژگی های پارک های

شاخصه های اکو پارک

تحلیل اکوپارک داخلی

نمونه اکوپارک جهانی

شاخصهای توسعه پایداردرنظر گرفته شده در پارک

•اهداف مورد نظر در طراحی اکوپارک هارتبرگ

الگوی طراحی اکوپارک

اکوپارک و صنعت

اهداف طراحی اکوپارکهای صنعتی

ویژگیهای کلیدی اکوپارکها

اکوپارک و شهر

اکوپارک و توسعه پایدار شهری

اكوسيتی

شهر اكولوژيكی (اكوسيتی)

جمع بندی و نتیجه