توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی پارک چمران

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 30

 

فهرست مطالب

بکارگیری عناصر طبیعی

نور وروشنایی

عناصرکالبدی

یکپارچگی

فعالیت های داخل فضا

کاربریهای بدنه

سادگی

ترافیک

جداره ها

چشم انداز ها

کاربری اطراف

جایگذاری پروژه درسایت شهری

خط آسمان

جانمای پروژه

محصوریت مناسب