توضیحات کامل :

پاورپوینت پنهان نگاری

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 27

 

vپنهان نگاری

vانتقال اطلاعات پنهان شده از طریق کانال ارتباطی آشکار

vهدف vعدم آگاهی از وجود پیام

vعدم آگاهی از محتوای پیام

vکاربرد

vانتقال پیام های سری

vفرار از لو رفتن در اقدامات جاسوسی

vارسال پسورد ها و سایر اطلاعات شخصی توسط کانال های ناامن

فهرست مطالب

vمقدمه

vنمونه های تاریخی

vپنهان نگاری در رسانه های گوناگون

vمحدودیت های پنهان نگاری

vکشف پنهان نگاری

vRaw Quick Pairs v

Regular Singular v

منابع