توضیحات کامل :

پاورپوینت پروژه شناخت فضا

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 70

 

—1- معرفی موقعیت فضا در حوزه فرادست با نقشه —-تشریح دسترسی ها به فضا روی نقشه

—2- معرفی کالبد فضا —- نقشه سه بعدی فضا برای معرفی موقعیت ارتفاعی (ایزومتریک کلی) —معرفی جداره ( کلیات جداره شامل خط آسمان، خط پایه، تناسبات ،مصالح، رنگ ،بازشوها، —معرفی کف فضا (نحوه تقسیم کف+ مصالح و رنگ ) —معرفی عناصر مستقر در فضا به صورت نقشه ( و عکس ازجزئیات عناصر)

—3-معرفی فعالیتها با نقشه و معرفی جزئیات رفتارها با عکس همراه با مکان دقیق وقوع رفتار روی نقشه

—4-معرفی کیفیتهای فضائی به صورت عکس —- کیفیتهای عناصر(تنش، شدت و…) —-کیفیتهای کلی رابطه بین عناصر(تعادل و تناسب و…) —کیفیتهای رابطه بین یک عنصر با بقیه عناصر(تاکید ،مزیت …)

فهرست مطالب

سیر تحول فضای شهری در غرب

—یونان باستان —

روم باستان

—قرون وسطی(دوره تاریکی- گوتیک)

—رنسانس

—باروک

—انقلاب صنعتی —

مدرن( نوگرائی)