توضیحات کامل :

پاورپوینت معماری بومی ایران

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 30

 

انسان همواره در طول تاریخ سعی می نماید به منظور ایجاد سرپناهی امن برای سکونت، آن را با محیط پیرامون خود هماهنگ سازد تا بتواند شرایط مناسبی برای ادامۀ حیات خویش ایجاد

کند و درحقیقت شر ایط جغرافیا یی، اقلیمی نیز در شکل گیری این فضای زیست، دخالت مستقیمی دارد. در ایران به علت دارا بودن ، چهار اقلیم متفاوت گرم ومرطوب، گرم و خشک، معتدل و

مرطوب و سرد، معماری های متفاوتی (به ویژه در طراحی مسکن بومی ) هماهنگ با اقلیم بوجود آمده که در چنین فضاهای ساخته شده ای، به کارگیری مصالح بومی که کمترین تأثیر نامطلوب

برمحیط را دارند و همچنین کاهش میزان انرژی مصرفی با استفاده از مصالح محلی، موجب پایداری محیط زیست و افزایش دوام بناها گردیده اند

فهرست مطالب

معماری منطقۀ معتدل و مرطوب

اقلیم گیلان

ویژگیهای معماری بومی روستایی گیلان

معماری بومی اقلیم معتدل و مرطوب

معماری منطقۀ گرم و خشک

اقلیم یزد

ویژگیهای معماری بومی یزد

معماری بومی اقلیم گرم وخشک

ویژگیهای معماری جدید یزد

معماری منطقۀ سرد

اقلیم تبریز

ویژگیهای معماری بومی تبریز

معماری بومی اقلیم سرد

معماری منطقۀ گرم و مرطوب

اقلیم بندرعباس

ویژگیهای معماری جدید بندرعباس

علایم ونشانه های بررسی اقلیم گرم و مرطوب

نتیجه