توضیحات کامل :

پاورپوینت آشنایی با مسکن سالم ، در حجم 82 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

 

بخشی از متن:
به طور كلي دلايل اهميت پرداختن به اين موضوع را مي توان به 5 دسته زير تقسيم كرد :
1 . اصلي ترين فضايي كه بيشترين عمر آدمي در آن مي گذرد
2 . ضرورت سلامتي جامعه به عنوان مهمترين فاكتور در ارتقاء كيفيت زندگي افراد و توسعه جامعه.
3 . لزوم توجه به بحث پيشگيري از بيماري در حوزه سلامت و بهداشت
4 . خانه سالم تمام اقشار جامعه و سنين مختلف را در بر مي گيرد و در صورت « نا سالم » بودن طيف وسيعي را مبتلا مي كند
5 . بكار بستن اصول و ضوابط سبب صرفه جويي اقتصادي می شود.

مسکن و مامن :
مفهوم مسكن علاوه بر مكان فيزيكي، كل محيط مسكوني را نيز در برمي گيرد كه شامل تمامي خدمات و تسهيلات ضروري موردنياز براي بهزيستن خانواده و طرحهاي اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است.
به عبارت ديگر مسكن چيزي بيش از يك سرپناه صرفا فيزيكي است و تمامي خدمات و تسهيلات عمومي لازم براي بهزيستن انسان را شامل مي شود .

سه كاركرد اصلي براي خانه :
کمك به رشد جسمي و روحي
ايجاد زمينه براي شكوفايي استعدادها
تمرين رفتارهاي اجتماعي

و…

 

فهرست مطالب:
دلایل پرداختن به موضوع مسکن سالم
مسکن و مامن
سه كاركرد اصلی برای خانه
ابعاد کمی و کیفی نیاز به مسکن
تعریف سلامت
خانه سالم
تعریف سازمان بهداشت جهانی در رابطه با خانه سالم  
عوامل ایجادمساکن غیربهداشتی وغیرسالم
شاخص های مسكن سالم
پارامترهای خانه سالم
برخی نتایج وامارمطالعات جهانی انجام شده درزمینه مساکن غیر سالم
شش سیاست سازمان بهداشت جهانی در مورده ارتباط بین شرایط خانه و نیازهای سلامت انسان
در واقع خانه باید طوری باشد كه
منابع
معرفی سند چارچوب سیاست اسکان مجدد
معرفی سند مدیریت زیست محیطی
نحوه شناسایی و تعیین محدوده سکونتگاه های غیررسمی
شناسه ها تعیین محدوده سکونتگاههای غیر رسمی
شناخت كلی و مقدماتی این گونه سكونتگاه ها از شناسه ها و شاخص ها
شناسه های شناخت ویژگی های كالبدی
شكل كالبدی
انسجام بافت و استحكام و مصالح عناصر آن
زیر ساختها و كاربرهای عمومی
شناسه های شناخت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
اجتماعی و فرهنگی
اقتصادی
مالكیت
شناسه های شناخت كاركردی و عملكردی
كاربری ها
نظام شبكه های دسترسی
مدیریت شهری
شناسه های شناخت ویژگی های زیست محیطی
شناسه ها و شاخص های شناخت گونه های بافت
دوره زمانی
ارزش بافت
موقعیت استقرار
وضعیت حقوقی مالكیت و ثبتی
روش انجام
ساماندهی گروه های خاص در فرآیند توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی
طبقه بندی گروه خاص
زنان ، محیط و مدیریت
زنان و مهاجرت
اقدام اجرایی لازم
توسع کاربری های دوستدار خانواده در مناطق اسکان غیر رسمی و نظیر
توامند سازی مدیریتی شامل
توامند سازی اقتصادی شامل
میزان عدم دسترسی به آب سالم در جهان

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 82 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل ورد مطالعات مجتمع مسکونی (8 صفحه)