no-img
مرجع فایلهای آموزشی

مبانی نظری تعاریف و مفاهیم واحد همسایگی


مرجع فایلهای آموزشی
ads

ادامه مطلب

مبانی نظری تعاریف و مفاهیم واحد همسایگی
zip
سپتامبر 12, 2018

مبانی نظری تعاریف و مفاهیم واحد همسایگی


مبانی نظری تعاریف و مفاهیم واحد همسایگیدسته: فنی و مهندسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 1081 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 35

مبانی نظری تعاریف ومفاهیم واحد همسایگی

قیمت فایل فقط 19,000 تومان

خرید


واحد همسایگی    54
3-1- مروری بر سوابق    56
3-2- واژه شناسی همسایه    57
3-3- درك از اجتماع همسایگی    58
3-4- نگرش به محله    59
3-5- مفهوم واحد همسایگی    60
3-6- ایده واحد همسایگی (شکل گیری در غرب):    60
3-6-1- واحد همسایگی ( مجموعه مسکونی خود اتکا)    60
3-7- شش شاخصه مشترک واحد همسایگی    61    
3-7-1- حمل و نقل، خارج از بافت مسکونی    61
3-7-2- حریم اجتماعی و خصوصی    62
3-7-3- جمعیت بهینه در واحد همسایگی    62
3-7-4-مراکز فرهنگی و آموزشی در واحد همسایگی    62
3-7-5- حدود فیزیکی واحد همسایگی    63
3-7-6- خدمات شهری    63
3-8-کاربری های عمده مهم در طرح کلارنس پری (واحد همسایگی)    63    
3-8-1-دبستان    63        
3-8-2-پارکها    64
3-8-3-مغازه های محلی    64
3-8-4- کاربری مسکونی    64
3-8-5- خیابان ها و معابر عمومی    64
3-9-(رادبرن ؛ نمونه ای اجرا شده)    65
3-10- توسعه الگوی واحد همسـایگى در نظام شهرسازی غرب    66
3-11- بررســى نقش و جایگاه واحد همســایگى در شهرسازی معاصر غرب    67
3-11-1- مكانى جهت سكونت و ارائه خدمات و نیازهاى اولیه ساكنین    67          
3-11-2- ارتقاءدهنده تعاملات اجتماعى وایجادكننده حس جامعه محلى    67
3-11-3- زمینه ساز مدیریت شهرى و مشاركت اجتماعى    67
3-11-4- ایجاد كننده هویت و معنى    68
3-11-5- امكانى براى پایدار نمودن توسعه شهرى    68    
3-12- واحد همسایگی پایدار    68
3-12-1- خودكفایی    68        
3-12-2- كاهش سفرهای شهری    68
3-12-3- جامعه پذیری و مفهوم اجتماع    68
3-12-4- مفهوم مكان و هویت    69
3-12-5- مشارك    69
3-13- محله (در ایران)    69
3-14- جایگاه محلات در ساختار كالبدى-فضایى و اجتماعى شهرهاى تاریخى ایران     70
3-14-1- اصول به كار رفته در ساختار كالبدى- فضایى محلات    71
3-14-1-1- پیوند میان مركز شهر و مراكز محلات    71
3-14-1-2- مرکزیت    71
3-14-1-3- پیوند میان شبكه راههای منطقه ای با شبكه گذرهای اصلی محلات    71
3-14-1-4-  قلمرو محله اى    71
3-14-1-5-  سلسله مراتب    71
3-14-1-6- انعطاف پذیرى    72
3-14-2- اصول به كار رفته در ساختار اجتماعى محلات    72
3-14-2-1- اتحاد و همبستگى اجتماعى    72
3-14-2-2- انعطاف پذیرى جمعیتى    72
3-14-2-3- مدیریت محله ای    72
3-15- تحولات محله های شهری پس از انقلاب اسلامی ( 1357 ) تاكنون    73
3-16- شهرنشینی شتابان، مدرنیسم و آثار آن بر تغییرات ساختاری و عملكردی محله های شهری    74
3-17- مقایسه محله در شهرنشینى ایران و واحد همسایگى درشهرسازى معاصر غرب    75

            « در عین حال که خانه، همسایگی و شهر، افراد را برای تعاملات اجتماعی دور
              هم جمع می کند، فرهنگ ها ایجاد می شوند و جوامع شکل می گیرند، مردم    
                                                                       به واسطه ی فضاهای جداگانه و اختصاصی برای فعالیت های مختلف جدا
                                                                      می شوند،   این همان پارادوکس طراحی معماری است.» (ویلیلم میچل،2003)

مقدمه

با رشد روزافزون شهرنشینی و تشکیل کلان شهرها، جامعه شهری بیش از هر زمانی با مسئله اضمحلال محله  یا همسایگی مواجه گردیده است. رشد شتابان شهر همراه با غلبه فضاهای مجازی و توسعه روابط الکترونیک در شهرهای مدرن، علاوه بر ا ینکه گرمی روابط ا جتماعی را  در شهرها کاهش و زمینه بیگانگی جمعی را فراهم آورده، اهمیت اجتماعی مکان و هویت های محلی از جمله همسایگی را تضعیف نموده است ( ممتاز، 1381).
 با ضعیف شدن پیوندهای سنتی اجتماع محلی، ارتباطات خویشاوندی باورهای دینی مشترک و ارزش های اخلاقی نیز جای خود را به گمنامی، فردگرایی و رقابت داده و سبک های جدید از زندگی در شهر به وجود آورده است. از این رو یکی از موضوعات مهم در مطالعات جامعه شناختی شهر در دوره اخیر، موضوع همسایگی و مفهوم اجتماع از دست رفته است (Talen, 1999).
یکی از نظریات و راهکارهای پشنهادی معماران و طراحان شهری برای تجدید شبکه های اجتماعی (همسایگی)، تئوری«واحد همسایگی » بود که توسط «کلارنس پری » مطرح شد.
 به همین جهت این فصل در ابتدا به موضوع همسایگی و مظالعاتی که در رابطه با تاثیر همسایگی بر اجتماعات شهری و واحد های همسایگی انجام شده است، اشاره می کند. در ادامه به  تعریف از واحد همسایگی، اصول ومعیارها شکل گیری واحدهای همسایگی و تاثیر گزاری آن در نظام شهر سازی غرب می پردازد. از آنجایی که در سال های اخیر  ساختار محله در ایران تغییر کرده است یکی از راهکارهای پیشنهادی در نظام شهر سازی ایران، واحد همسایگی غرب است. به علت شباهت های اصول  محله در ایران  با واحد همسایگی می توان  با اقتباس و نه تقلید صرف از الگوی غربی به راه حل مناسب برای نظام شهر سازی کنونی ایران دست یافت. از این رو یکی دیگر از مباحثی که در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است مفهوم محله، اصول و معیارهای محله در ایران، تغییر ساختار محله بعد از انقلاب اسلامی، مقایسه محله در ایران با واحد همسایگی غرب می باشد.

3-1- مروری بر سوابق  
همراه با نگرانی و دل مشغولی سیاست گذاران و مدیران شهری از تضعیف شبکه های همسایگی در کلان شهرها، محققان نیز با طرح مفاهیمی همچون عرق همسایگی ، احساس همسایگی   تعلق همسایگی   انسجام همسایگی  توجه خود را معطوف به فرسایش پیوندها و انسجام در عرصه همسایگی و به نحو اولی در عرصه عمومی و حیات شهری نموده اند. باید خاطرنشان ساخت که همسایگی  و آثار اجتماعی ناشی آن در محله های شهری مدرن، یکی از پرنفوذترین و پراقبال ترین موضوعات پژوهشی در جامعه شناسی شهری و حوزه های مرتبط می باشد.
تنوع و تعدد پژوش های مرتبط با موضوع همسایگی خود گویای مطلب است. رابطه متغیرهایی همچون جسمی
وروانی  (Ellaway, Macintrre, & Kearns, 2001) (Gomes & Muntaner, 2005) ) (Kennedy, & Glass, 1995)
 (Blkely, Kennedy & Kawachi, 2001 (Cattell, 2001)، جرم و بزهکاری و مشکلات رفتاری
((Browning, Burington, 2008 (Leventhal, & Gunn, 2008) (Caughy, Nettles O cambo , 2008) رفتار و نتایج تحصیلی فرزندان  (Emory, Caughy, Harnis, & Franzini 2008) ( Ploybon, Buler, Belgrave, & Allison, 2008)
و مشارکت سیاسی (Hays & Kogl, 2007)، سرمایه اجتماعی (Brisoon & Usher, 2007 )، با مقوله همسایگی نمونه هایی از دل مشغولی های محققان این عرصه می باشد. در بین موضوعات فوق، سرمایه اجتماعی از پرنفوذترین مفاهیم است و دلیل آن سهمی است که همسایگی در ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی دارد و بر این اساس، سیاست گذاری های مرتبط با همسایگی معطوف به حمایت از سرمایه اجتماعی و حفظ و ارتقای آن می باشد (Forrest & Keans, 2001).
از آن جایی که انسجام اجتماعی یکی  از مؤلفه های مهم سرمایه اجتماعی است،  عموماً محققان به تحلیل و تبیین شبکه ها وپیوندهای اجتماعی در بطن فضای همسایگی پرداخته اند و از این طریق تلاش نموده اند تا  اولاً میزان انسجام در شبکه همسایگی را تعیین نمایند و ثانیاً عوامل مؤثر بر میزان انسجام شبک را تعیین نمایند.
بر این اساس، عموماً محققان در پی عوامل قوام بخش یا زوال بخش انسجام در روابط همسایگی بوده اند، عدم تجانس فرهنگی و زبانی (Forrest, Grang, & Nagi, 2002)، ساختار شبکه و حجم روابط خارج از همسایگی
 (Hennig & Wellman and Wortly, 1990) ( Liebcrg, 1996)، کیفیت پایین منازل مسکونی، شلوغی و سرو صدا، وضعیت نامناسب اقتصادی ساکنین (Thomese & Van Tilburg, 2000)، از جمله عواملی هستند که بر پایه یافته های پژوهشی به کاهش انسجام در شبکه همسایگی می انجامند.
در مقابل، برخی از تحقیقات بر نفش مثبت عوامل زیر تقویت انسجام واحدهای همسایگی صفحه گذاشته اند:
متغیر بودن شبکه و در دسترس بودن منابع و ظرفیت های بیشتر(Cattell, 2001)، استفاده از فناوری اطلاعات
(Wallmen, Barry, 2001)، تأهل؛ ا فراد متأهل بیشتر از مجردین به روابط همسایگی اهمیت می دهند، تحصیلات و درآمد بالا(Campbell & Lee, 1992) ، مدت اقامت و ثبات در سکونت & Nagi, 2002) (Forrest, Grang,
 ( rohe & Slewart, 1996) (Campbell & Lee, 1992)، جنسیت؛ همسایگی برای زنان اهمیت بیشتری دارد چرا  که نسبت به مردان کمتر در بیرون از خانه کار میکنند و وقت بیشتری را با همسایگان  می گذرانند(Campbell & Lee, 1992)، سن؛ افراد مسن وقت بیشتری را با موضوع همسایگی اختصاص می دهن و در نتیجه اهمیت بیشتری برای آن قائلند (Campbell & Lee, 1992) ، (Guest & Wierzbicki, 1999).

در عرصه پژوهش های فوق، محققان از شاخص ها و مؤلفه های متنوعی برای پوشش مفهوم  انسجام در واحدهای همسایگی استفاده  کرده اند که مهمترین آنها بدین قرار است:
ارزش ها و هنجارهای مشترک (Sampson, Raudenbush, & Eals, 1995) ( Bucknet, 1988)، شبکه های حمایت اجتماعی همسایگی (Glynn, 1981) ( Buckner, 1998)، احساس تعلق و پیوستگی، (Puddifot, 1995)
 (Stone & Hughes, 2002)،کنش جمعی از طریق سازمان های همسایگی، (Stone & Hughes, 2002)،
احساس  اعتماد و انسجام، (Smpson, Raudenbush, & Earls, 1995)، رضایت از همسایگی،(Buckner, 1998) Forrest & Keans, 2001))،  احترام به همسایه و مدارا با آن (Stone & Hughes, 2002)، فعالیت های همسایگی از قبیل : مبادلات  کلامی و غیر کلامی دوستانه، و رفت و آمد با هم (Unger & Wandersman, 1982).
از دیگر نکات قابل توجه در مطالعه انسجام واحدهای همسایگی، تأکید بر شبکه روابط اجتماعی  در بین همسایگان و توجه به روش تحلیل شبکه  می باشد(Thomese & Van Tilburg, 2000)  (Henning & Lieberg, 1996)
. (Campbell & Lee, 1992)

قیمت فایل فقط 19,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری تعاریف و مفاهیم واحد همسایگی , مبانی نظری واحد همسایگی , مبانی نظری , تعاریف ومفاهیم واحد همسایگیموضوعات :
سل یو

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *