no-img
مرجع فایلهای آموزشی

مبانی نظری مطالعات پایه مسکن و نور


مرجع فایلهای آموزشی
ads

ادامه مطلب

مبانی نظری مطالعات پایه مسکن و نور
zip
سپتامبر 12, 2018

مبانی نظری مطالعات پایه مسکن و نور


مبانی نظری مطالعات پایه مسکن و نوردسته: فنی و مهندسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 4925 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 86

مبانی نظری مطالعات پایه مسکن ونور

قیمت فایل فقط 19,000 تومان

خرید


فصل دوم: مبانی نظری
1.2. مطالعات پایه مسکن    7
1.1.2. مقدمه    7
2.1.2. مبانی فکری و نظری    9
1.2.1.2. هستی در جهان    9
2.2.1.2. سكونت/سكونت‌گاه    9
3.2.1.2. جنبه¬های دوگانه سکونت    12
4.2.1.2. زنده بودن    12
5.2.1.2. نظم    15
6.2.1.2. تعیین موقعیت    17
7.2.1.2. مکان ساخته/مکان طبیعی    18
8.2.1.2. نیازها    20
3.1.2. شناخت کلی کالبد و ساختار خانه ایرانی    24
1.3.1.2. کلیات خانه ایرانی    24
2.3.1.2. عناصر و ساختار خانه ایرانی    26
3.3.1.2. پیمون    33
4.3.1.2. نظم هندسی    34
5.3.1.2. کارکردهای پنجره    34
4.1.2. مفهوم مسکن    41
5.1.2. معیارهای عمومی طراحی آپارتمان های مسکونی    50
1.5.1.2. معیارهای عمومی طراحی بلوک ها    50
2.5.1.2. دسترسی و ورودی به بلوک های ساختمان    50
3.5.1.2. روابط بین واحدهای مسکونی    50
4.5.1.2. نما    51
5.5.1.2. صرفه جویی در انرژی    51
6.5.1.2. سیستم تأسیسات گرمایی و سرمایی    52
7.5.1.2. سیستم سازه و تکنولوژی اجرا    53
8.5.1.2. ضوابط و مقررات شهرسازی    54
9.5.1.2. ضوابط ساخت کاربری مسکونی در بافت عادی    56
10.5.1.2. سطح اشغال    58
11.5.1.2. نحوه استقرار ساختمان در زمین    58
2.2. نور    58
1.2.2. مقدمه    58
2.2.2. جهت یابی نور    59
1.2.2.2. نور شمالی    59
2.2.2.2. نور جنوبی    60
3.2.2.2. نور صبحگاهی    60
4.2.2.2. نور غروب    61
5.2.2.2. نور بالای سر یا عمود    61
6.2.2.2. نورمستقیم و نور منتشره    62
7.2.2.2. سایه ها    63
8.2.2.2. نیم سایه    63
3.2.2. تجلی نور در فضاهای فیزیکی    64
1.3.2.2. نور در معماری ایران زمین    64
2.3.2.2. نور در گستره  زیبایی شناسی    64
3.3.2.2. نور و جهت گیری    64
4.3.2.2. اصل شفافیت در معماری ایران    65
5.3.2.2. استفاده از شیشه های رنگی    66
6.3.2.2. انعکاس نور در آیینه    67
7.3.2.2. بازتاب در آب    68
8.3.2.2. بازتاب نور در کف صیقلی    69
9.3.2.2. سایه روشن    69
10.3.2.2. شعاع و حجم مجازی نور    70
11.3.2.2. شبکه ها و گشودگی های مشبک    70
12.3.2.2. نور، سقف و گنبدها    71
13.3.2.2. بسط فضایی    72
14.3.2.2. نور از شکاف دیوار (روزن)    72
4.2.2. نور از دیدگاه معماران    73
1.4.2.2. میس وندروهه    73
2.4.2.2. لوکوربوزیه    74
3.4.2.2. آلوار آلتور    75
4.4.2.2. لویی کان    76
5.4.2.2. تادو آندو    77
6.4.2.2. هادی میرمیران    79
7.4.2.2. کامران افشار نادری    80
5.2.2. نور در ادیان و فلسفه    81
1.5.2.2. نور در زرتشت    81
2.5.2.2. نور در مسیحیت    82
3.5.2.2. نور در اسلام    83
4.5.2.2. نور از دیدگاه سهروردی    84
5.5.2.2. نور از دیدگاه غزالی    85

فصل دوم:
مبانی نظری

2-1- مطالعات پایه مسکن

2-1-1- مقدمه
«و اگر انسان مسكن خود را عوض كند، آسمان¬هایش همراه او خواهند بود هر كجا كه برود……».

                    ویلیام¬بلیك

گاستون بچلار می¬نویسد: (آدمی پیش ازافکنده شدن به جهان در گهواره خانه نهاده شده است). در خانه، آشنایی با جهان بی واسطه صورت می¬پذیرد، آنجا نیازی به گزینش مسیر و جستجوی هدف نیست. جهان در خانه و حول آن به سادگی ارزانی گردیده است. می¬توان گفت، خانه مکانی ¬است که وقوع زندگی روزمره را درخود گرفته. زندگی روزمره معرف چیزی است که تداوم خود را درهستی ما حفظ کرده و از  
این رو هم¬چون تکیه¬گاهی ¬آشنا به پشتیبانی ما می¬¬نشیند. پس علت چیست که با وجود نهاده شدن درگهواره خانه می¬باید خود را به جهان افکند؟ پاسخ ساده¬ای که بتوان ارائه ¬نمود آن است که بشر مقصوداز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زندگی‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درخانه   نیافته، که نقشی را که هر فرد در زندگی می¬پذیرد بخشی است از مجموعه¬ای متشکل از اعمال متقابل ¬که در جهانی عمومی و مبتنی بر ارزش¬های مشاع واقع می¬شوند. برای مشارکت ناچار از ترك گفتن خانه و گزیدن هدفی می¬باشیم. با این وصف، پس¬ازانجام وظیفه اجتماعی خود به خانه عقب نشینی می¬¬كنیم تا هویت فردی خود را بازیابیم و از این رو هویت فردی در سکونت خصوصی مستتر می¬باشد .-به هر ترتیب، خانه تنها به پدیدآوری کیفیات جوی محیط اکتفا نکرده و می¬باید خلق وخوی آن فعالیت¬هایی که در درونش جریان می¬باید را -نیز آشکار سازد.
وظیفه اصلی هر خانه: افشای جهان نه به صورت گوهر و عصاره بلکه به شکل (فراخوان) یعنی در قالب ماده و رنگ، موضوع نگاری و گیاهان، فصول¬، آب و هوا و نور. این گونه افشا با بهره¬گیری از دو روش مکمل یکدیگر حاصل آمده: به یاری باز بودن نسبت به جهان پیرامون، و به یاری عرضه داشت کنجی برای عزلت ازجهان مزبور. به هر حال، این کنج عزلت مکانی که در آن جهان بیرون به فراموشی سپرده شده نبوده، بلکه جایی است که انسان¬ خاطرات خود از جهان را در آن گرد آورده وآن¬ها را با زندگی روزمره خورد، خواب، صحبت و سرگرمی خود مرتبط می¬گرداند. علاوه بر این، کنج عزلت ¬یاد شده را می¬توان مکانی انگاشت که پدیده¬ها پس از تغلیظ و تأکید در آن به صورت (نیروهای محیطی) ظاهر می¬گردند.
خانه نقطه¬ای است ثابت که شکل محیطی مفروض را به معرض) مکانی مسکون) تغییر می¬دهد. با مساعدت گرفتن ازخانه، دوستان جهان شده¬ و جای پایی را که برای فعالیت درآن نیاز داریم برای خود فراهم می-آوریم. خانه با مطرح شدن به عنوان پیکره¬ای معمارانه درمحیط، هویت ما را محرز¬ کرده و امنیت را بر ما ارزانی می¬دارد.
مردم برای تأمین سرپناه و بیان احساس خود در مورد فضای زندگی نیاز به خانه دارند. به علاوه، خانه فضایی مانوس فراهم می¬کند تا افراد به ¬راحتی در آن زندگی کنند. مردم می¬خواهند قلمروی داشته باشند که صرفاً مختص آنها باشد. ایده آل این است که خانه با طبیعت اطراف خود یا ¬طبیعت مصنوع پیرامونش هماهنگ باشد. مردم می¬خواهند خانه¬هایشان از نظر اقتصادی باصرفه باشد، از مصالح سالم و بی عیب استفاده شود، ترکیب خوب و محکمی داشته باشد و بتواند اجزاء ساخته شده¬اش را نگه دارد، بدون اینکه برای دوام خود احتیاج به نیروی اضافی یا هزینه¬های ¬سنگین داشته باشد. به علاوه، آنها می¬خواهند خانه¬هایشان با فعالیتهایشان مطابقت داشته باشد، به روز و با رویاهای آنان هماهنگ باشد. خانه بخش ¬کوچکی از دنیای بزرگ است، اما برای مردمی که در آن زندگی می¬کنند، خانه می تواند تمام دنیای آنها باشد (نوربرگ- شولتز، 1389،ص141-142).

2-1-2- مبانی فکری و نظری
« هنرمندان گذشته ما می دانستنند که “از چه چیز”، “چه مقدار” و “در کجا” استفاده کنند و بدینسان تداوم فرهنگ معماری حفظ میشد، زنجیره پیوسته فرهنگ ملی از هم نمی گسست……».

                                                                        علی¬اكبر صارمی

2-1-2-1 هستی در جهان
سکونت بیانگر برقراری پیوندی پرمعنا بین انسان و محیطی مفروض می¬باشد که این پیوند از تلاش برای هویت یافتن یعنی، به مکانی تعلق داشتن ¬ناشی گردیده است. بدین ترتیب، انسان زمانی برخود وقوف می-یابد که مسکن گزیده و درنتیجه هستی خود درجهان را تثبیت کرده باشد. از سوی ¬دیگر، انسان موجودی است سرگردان. او با در اختیار گرفتن عنوان مرد ره پیوسته در راه بوده و از این رو امکان گزینش را برای خود فراهم می¬آورد. او ¬مکان خود و از این طریق نوعی قابل اعتماد از همدمی با انسان¬های دیگر را بر می¬گزیند. این مناظره کلامی بین عزیمت و بازگشت، یا بین مسیر و هدف¬، عصاره و گوهر آن (فضائیت) وجودی است که به واسطه معماری در قالب اثر می¬آید. ¬
درمتن عمیق و شاعرانه ارك اثر سن اگزوپری می¬خواهیم: ((منم سازنده شهرها، آن که کاروان را از رفتن بازداشته [کاروان] تنها دانه¬ای بود ¬سرگردان در مسیر باد. من راه باد را سد کرده و آن را در دل خاك می¬گذارم تا درختان سرو به افتخار یزدان پاك ازآن برویند)) (شولتز،1389،ص17).

2-1-2-2- سکونت/ سکونت¬گاه
سکونت را می¬توان به زعم  نور برگ – از نظر شولتز (1389، ص9-10)، در سه مقیاس بررسی نمود (شکل 2-1):
1.    مجتمع: دیدار با دیگران به آهنگ داد و ستد تولیدات، اندیشه¬ها و احساسات؛ به معنای آزمودن زندگی به عنوان عرصۀ امکانات گوناگون (آبادی با فضاهای شهری خود).
2.    عمومی: توافق با دیگران یعنی پذیرش مجموعه¬ای از ارزش¬های مشترک (بناهای عمومی).
3.    خصوصی: یافتن موجودیت از طریق گزینش جهانی کوچک و از آن خود (خانه).

قیمت فایل فقط 19,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری مطالعات پایه مسکن ونور , مبانی نظری , مطالعات پایه مسکن , نورموضوعات :
سل یو

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *