no-img
مرجع فایلهای آموزشی

مبانی نظری فرهنگ و کالبد شهر، باز زنده سازی بافت های تاریخی


مرجع فایلهای آموزشی
ads

ادامه مطلب

مبانی نظری فرهنگ و کالبد شهر، باز زنده سازی بافت های تاریخی
zip
سپتامبر 12, 2018

مبانی نظری فرهنگ و کالبد شهر، باز زنده سازی بافت های تاریخی


مبانی نظری فرهنگ و کالبد شهر، باز زنده سازی بافت های تاریخیدسته: فنی و مهندسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 81 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 52

مبانی فرهنگ وکالبد شهر،باززنده سازی بافت های تاریخی

قیمت فایل فقط 19,000 تومان

خرید


فصل دوم    13
بخش اول: فرهنگ و کالبد شهر    13
2-1 مقدمه: طرح مسئله    13
2-1-1 فرهنگ و اهمیت و  جایگاه آن    14
2- 1-2 فرهنگ، کالبد و رویداد    17
2-1-3  فضای شهری    19
2-1-4 عناصر محتوای فضای شهری    22
2-1-4-1  عناصر متغیر: فعالیت‌ها    23
2-1-4-2  عنصر نسبتا پایدار: حیات مدنی    25
2-1-5 فرهنگ (آیینها و رویدادها) تاثیرگذار بر فضاهای شهری    27
2-1-5-1 تعامل آئین های جمعی و ساختار  کالبدی شهرهای سنتی ایران    27
2-1-6 فضای شهری خاص ایران( رویکرد فضای مذهبی)    30
بخش دوم : باززنده سازی بافت های تاریخی    35
2-2-1 اهمیت احیا و باز زنده سازی بافت های تاریخی    35
2-2-2 تبیین جایگاه فرهنگ در رویکرد بازآفرینی (عامل اول باز زنده سازی)    38
2-2-3 تبیین جایگاه گردشگری در رویکرد باز آفرینی (عامل دوم باز زنده سازی)    39
2-2-3-1 گردشگری مذهبی    43
2-3  نتیجه گیری و جمع بندی    45


فصل دوم
بخش اول: فرهنگ و کالبد شهر
2-1 مقدمه: طرح مسئله
با ظهور مدرنیسم و هجوم فرهنگ‌های غیربومی و الگوی مصرف جهان پیشرفته به کشور، فرهنگ شهرنشینی جدید در تضاد با فرهنگ سنتی قرار گرفته و فرهنگ نوگرایی و تجددطلبی جایگزین فرهنگ اصیل و سنتی شده است بدین ترتیب همپا با توسعه های شهری جدید، بافت های تاریخی به مرور به حاشیه رانده شده و مهجور شدند و این در حالی است که بناها و بافت های  تاریخی نماینده فرهنگ،  هنر و فن معماری زمانه ساخت خود و به عبارت دیگر صورت تاریخی و فرهنگی هر کشور و ملتی  بوده و در خاطرات تاریخی ملت‌ها تجدید حیات هنری تمدن‌های پیشین را رقم می‌زنند، لذا سزاوار نیست که اینگونه مورد بی توجهی قرار گیرند.
ایران با توجه به پیشینه کهن فرهنگی و تمدنی  برخوردار از فرهنگ شهرنشینی، همواره شاهد پیدایش شهرهای زیادی در اقصی نقاط حوزه های مختلف تمدنی خود بوده است. یادگارهایی که اینک در دل بافت های تاریخی خودنمایی کرده و  روزگاری قلب تپنده تمدن بزرگ ایران بوده اند. اصفهان، شیراز، یزد، تهران، همدان، کرمان، بم و… هر کدام شاهکارهایی از دوره‌های مختلف شهرنشینی و شهرسازی را در خود جای داده اند، یادبودهایی که در پس هزاره های مختلف تاریخی خود را حفظ نموده، اما با تاسف اکنون در معرض فروپاشی و بی توجهی عمومی قرار گرفته اند. دخالت دستگاه های مسوول و غیر مسوول در حوزه بافت های تاریخی، اکنون دغدغه های جدی و مهمی را در راستای صیانت از این گنجینه های ملی هویدا ساخته که اگر اکنون برای این دغدغه چاره‌ای اندیشیده نشود، به طور حتم فردا جز افسوس و پشیمانی چیزی عاید ما و فرهنگ کهن ایران نخواهد شد. بی توجهی به ارزش‌های کالبدی، تاریخی و هویتی برخی بافت ها در کنار تعلل در تعیین محدوده‌های تاریخی و تدوین ضوابط و سیاست‌های جدید در نحوه مداخله در آنها، بیش از پیش این عناصر ارزشمند را در انزوا فرو برده است.  با گذشت زمان، با پی بردن به ارزش های ذاتی و ماهیتی بافت ها و بناهای تاریخی، امروزه در عرصه بین الملل این بافت ها به یکی از ارزشمندترین مناطق شهری تبدیل شده و همه ساله هزاران گردشگر را به خود جذب خود می کنند.
امروزه طراحی معماری به حوزه‌های مختلف دانش بشری مربوط و نیازمند است. طرح این پرسش که چگونه می‌توان یک فضای واجد کیفیت‌های مطلوب محیطی طراحی کرد؟ و همچین «طراحی یک مرکز اجتماعی برای تقویت تعاملات اجتماعی و فرهنگی در کنار ابنیه مذهبی واجد چه ویژگیها و معیارهایی باید باشد؟» موضوع پژوهش را به سمت محیط، تعاملات اجتماعی و حوزه تاریخی و فرهنگی می‌کشاند. از سوی دیگر، درک رو به افزایشی که امروزه از تاثیرات فضای شهری مطلوب بر تقویت تعاملات اجتماعی شهروندان در میان طراحان و به ویژه مسئولین امر ایجاد شده است، لزوم توجه به این مباحث را دو چندان کرده است.
در این فصل از پژوهش تلاش شده که ضمن بررسی فرهنگ و تعامل آن با کالبد ،که عامل مهم و تعیین کننده ای درزندگی شهری از گذشته تا به امروز بوده به راهکارهایی برای بازآفرینی بافت‌های تاریخی کشور که به عنوان سرمایه‌های ارزشمند، امروزه در مرکز توجه نهادهای شهری واقع شده‌اند، ارائه گردد. در ادامه ضمن معرفی بافت شهری قدیم عقدا به عنوان جامعه آماری نمونه، تاثیر مراسم آیینی و مذهب به عنوان زیرمجموعه ای از فرهنگ شهر در بازآفرینی و احیای بافت تاریخی آن بررسی شده، و تلاش شده که با بررسی ظهور فضاهای فرهنگی امروزی و پیوند آن با مفهوم تعاملات و ارتباطات اجتماعی به خلق فضایی پرداخته شود که ضمن ایجاد پیوند میان گذشته و امروز شهر، تلاشی برای زنده کردن واحیای  عقدا باشد.
2-1-1 فرهنگ و اهمیت و  جایگاه آن
فرهنگ در لغتنامه دهخدا متشکل از دو بخش فر به علاوه هنگ برگرفته از ریشه اوستایی کلمه ثنگ به معنی کشیدن وفرهختن آمده است. در لغتنامه معین فرهنگ را مترادف با علم، ادب، خرد و  چاره می یابیم. (دهخدا, 1373) واژه مرکب فرهنگ یا فرهنج هر دو به معنای علم و دانش و عقل و ادب و سنجیدگی و نیکوئی، پرورش، بزرگی و بزرگواری و … آمده است. همچنین فرهنگ در بحث علوم اجتماعی و انسانی از جمله واژهها و مفهومهایی است که با وجود کاربرد بسیار فراوان، همسخنی چندانی بر سر تعریف آن وجود ندارد. ولی در تعریفها و نظریههای گوناگون درباره فرهنگ نکات مشترکی وجود دارد همچون این که فرهنگ، وجه مشخصه انسان و متمایز کننده او از حیوان (گل محمدی, 1381) و نیز عامل هویت بخش به اجتماعهای انسانی میباشد. برخی فرهنگ را چون مجموعهای از نهادها، ساختارها یا الگوهایی میبینند که هویت معنوی جوامع را تشکیل میدهد و گروهی دیگر به فرهنگ به منزلهی اصلیترین تجلی حیات انسانی و مجموعهای از نمادهای مرتبط با یکدیگر مینگرند. (Chartier 2009) روت بندیکت  فرهنگ را اینگونه تعریف میکند: “فرهنگ روش متمایز کردن خود از دیگران است.” (جهانبگلو 1383, 53).
ریموند فرنی   می‌گوید اگر جامعه را مجموعهای سازمانیافته از افراد فرض کنیم که دارای شیوه زندگی خاصی میباشند، فرهنگ همین شیوه زندگی است. جامعه تاکیدی است بر مولفه انسانی، مجموعه افراد و روابط بین آنها، فرهنگ تاکیدی است بر مولفه منابع انباشته شده، منابع مادی و غیر مادی که مردم به ارث میبرند و به کار میبرند و تغییر شکل میدهند، بر آنها میافزایند و به آیندگان میسپارند. (بشریه 1386) به عبارتی فرهنگ به معنای وسیع آن همیشه پدیدهای اجتماعی است. (گل محمدی, جهانی شدن فرهنگ، هویت 1381, 123) به بیانی دیگر ساختارهای اجتماعی حاصل تعاملات رو در روی میان افرادی است که حس و دریافت مشترکی از واقعیت‌هایی مانند فرهنگ و اجتماع و مذهب دارند. در واقع فرهنگ، پایه و مبنای شکل‌گیری ساختارهای اجتماعی است و در سه قالب زبان، هنجارها و ارزش‌ها نمود می‌یابد (Schaefer،2008:4)ساختار و نظام اجتماعی نمی‌تواند به عنوان نظام هنجاری کنش‌های متقابل و نقش‌ها وجود داشته باشد، مگر آنکه فرهنگ برای آن ارزش‌های مشترکی که رفتار را شکل می‌بخشد و برای آن معنای قابل انتقالی به وجود می‌آورد، زمینه‌ای فراهم کند. (روشه،  1378:114)  فرهنگ نمی‌تواند وجود داشته باشد مگر آنکه دائما در بافت کنش متقابل و کنش اجتماعی که هم شرط و هم نتیجه آن است، خود را بازآفریند و بالاخره شخصیت برای دو نظام مذکور عنصر حیاتی، موتور اساسی حرکت یعنی مجموعه انگیزه‌هایی که هریک از عمل کنندگان را در موقعیت اجتماعی به عمل وادار می‌کند، به همراه می‌آورد. (روشه،  1378:116)

قیمت فایل فقط 19,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری فرهنگ و کالبد شهر باززنده سازی بافت های تاریخی , مبانی نظری فرهنگ و کالبد شهر , مبانی نظری باززنده سازی بافت های تاریخیموضوعات :
سل یو

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *