no-img
مرجع فایلهای آموزشی

مبانی نظری شهر خلاق و باز کاربست همساز


مرجع فایلهای آموزشی
ads

ادامه مطلب

مبانی نظری شهر خلاق و باز کاربست همساز
zip
سپتامبر 12, 2018

مبانی نظری شهر خلاق و باز کاربست همساز


مبانی نظری شهر خلاق و باز کاربست همسازدسته: فنی و مهندسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 5218 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 113

مبانی نظری شهر خلاق وباز کاربست همساز

قیمت فایل فقط 19,000 تومان

خرید


فصل دوم: مبانی نظری
2-1 مقدمه    29
2-2 مفهوم شهر خلاق    30
2-2-1 تاریخچه شهر خلاق    32
2-2-2 اقتصاد خلاق    34
2-2-3 صنایع خلاق    36
2-2-4 مکان خلاق    40
2-2-5 گروههای خلاق    44
2-2-6 اخلاق و خلاقیت    46
2-3 بازکاربست همساز    47
2-3-1 واژه شناسی    48
2-3-2 مفهوم بازکاربست همساز    48
2-3-3 تاریخچه بازکاربست همساز    50
2-4 سیر تحول رویکرد بازکاربست همساز    52
2-4-1 بازکاربست همساز با رویکرد استفاده مجدد    53
2-4-2 بازکاربست همساز کارایی محور    55
2-4-3  بازکاربست همساز میراث مبنا    57
2-4-4 بازکاربست همساز فرهنگ مبنا(دارایی محور)    59
2-4-5 بازکاربست همساز سبز    60
2-4-6 بازکاربست همساز توسعه محور    63
2-5 مزایای بازکاربست همساز    65
2-5-1 مزایای زیست محیطی    65
2-5-2 مزایای اجتماعی    66
2-5-3 مزایای اقتصادی    66
2-5-4 ترویج نوآوری    67
2-6 موانع اجرایی بازکاربست همساز    68
2-7 محدودیتهای برنامه ریزی بازکاربست همساز    69
2-8 محل تلاقی دیدگاه شهر خلاق و روش بازکاربست همساز    71
2-9 اصول و مبانی طراحی با رویکرد بازکاربست همساز    72
2-9-1 فرایند پیش از طراحی    73
2-9-1-1 کاهش شرایط ناسالم    74
2-9-1-2 بازپیرایی منابع    75
2-9-1-3 انتقال سرمایه و یا تخریب    75
2-9-1-4 سیاستهای باززنده سازی طولانی مدت    76
2-9-2 اصول طراحی عملکرد    77
2-9-2-1 تغییر عملکرد ساختمانهای صنعتی و کارخانه ها    80
2-9-2-2 تغییر عملکرد سایت های نظامی    83
2-9-3 طراحی کالبدی    85
2-9-3-1 الحاق    88
2-9-3-2 تغییر    89
2-10 اصول انطباق پذیری    93
2-10-1 اصول کلی و استانداردهای انطباق پذیری از دیدگاه کانتل    93
2-10-2 اصول کلی سازمان میراث اسکاتلند برای طراحی های جدید در آرایش تاریخی     95
2-10-2-1 ساختار شهری    97
2-10-2-2 دانه بندی    97
2-10-2-3 تراکم های ساختمانی    98
2-10-2-4 مقیاس    98
2-10-2-5 مواد و مصالح و جزئیات اجرایی    98
2-10-2-6 منظر    99
2-10-2-7 دید ها و نشانه های شهری    99
2-11 بررسی نمونه های موردی    99
2-11-1 نمونه شماره 1: شهر خلاق ونکوور در کانادا    99
2-11-2 نمونه شماره 2: گرنجر تاون مرکز تاریخی شهر نیو کاسل    101
2-11-2-1 شهر خلاق گرنجر تاون    102
2-11-2-2 بازکاربست همساز بناهای گرنجر تاون    104
2-11-2-2-1   ساختمان شماره 1) مجموعه مسکونی سنت نیکولاس    106
2-11-2-2-2 ساختمان شماره 2) پست مرکزی    107
2-11-2-2-3 ساختمان شماره 3) مجموعه مسکونی خیابان گری    109
2-11-2-2-4 ساختمان شماره 4) تئاتر سلطنتی    110
2-11-2-2-5 ساختمان شماره 5)محل سابق اتحادیه شورای شهر    111
2-11-3 نمونه شماره 3: کارخانه متروکه درمرکز تاریخی شهر مینه آ پلیس    112
2-11-4 جمع بست سیاستهای بازکاربست همساز ساختمانهای مرکز شهر    
            گرنجر تاون و مینه آپلیس    115
2-11-5 نتیجه گیری    115

2-1 مقدمه

“جهانی که بتواند به طور متداوم در مقابل پس زمینه ای از آثار ارزشمند بر جای مانده تغییر یابد، جهانی است که در آن انسان می تواند نشانه ای از خود را در کنار نشانه های تاریخ بر جای گذارد”(کوین لینچ). با دقت در این چند جمله مفاهیم مختلفی به ذهن فرد متبادر می شود و آن مفاهیم چیزی جز حفاظت و پیشرفت و توسعه توامان با اشاره ضمنی به نوآوری و ابتکار نمی باشد. در واقع در این بیانیه تشویق در به کارگیری خلاقیت در یک شهر به منظور بالا بردن توانایی تغییر و به منظور استفاده از نشانه های درخور برای نائل آمدن به هدف حفظ هویت و تاریخ مدنی و معماری یک کشور، شده است.
انگاره های مختلفی در طول تاریخ به امید بهتر شدن زندگی انسانها بروز یافته اند و سعی در پیمودن مسیر اجرا نموده اند. رسیدن به مرتبه عمل و اجرا شدن با بهره گیری از تجربه امکان پذیر می گشت، تجربه هایی که در بردارنده ی روشهای مختلفی می باشند و در طول زمان از دل انگاره های معاصر استخراج می گردند. در این پژوهش در مورد دو نگره شهر خلاق و حفاظت شهری که مسیر پرپیچ و خمی را در گرماگرم تغییر و تحول، در دوره های مختلف پیموده اند، بحث می کنیم . در این میان بازکاربست همساز روشی است که نه تنها یکی از ارکان اصلی حفاظت شهری می باشد، بلکه به عنوان روشی کارآمد در دیگر نگره ها جایگاه ویژه ای پیدا کرده است که امروزه در توسعه های پایدار شهری نقش موثری را در حفاظت از منابع ارزشمند ایفا می کند.
همزمان با رشد نگره بازکاربست همساز در توسعه های حفاظت مبنا، مفهوم شهر خلاق نیز با ارائه راهکارهایی مانند جایگزینی اقتصاد خلاق و بهره وری از صنایع خلاق در سایه  بهره وری از فرهنگ و حفاظت شهری رویکرد جامع و یکپارچه ای را به وجود آورده که ملاک عمل در قرن حاضر گشته است. محل تلاقی این دو انگاره مرکز تاریخی شهر می باشد که امروزه نقش موثری در توسعه ایفا کرده و به توانمد سازی اقتصاد کشورها کمک شایان توجهی نموده است.

2-2 مفهوم شهر خلاق

چکیده شهر خلاق مفهومی است که با وارد کردن مولفه خلاقیت در طراحی، برنامه ریزی و مدیریت شهر، راهی جدید برای تمام افراد جامعه یافته تا با حضور پر رنگ در عرصه های همگانی شهر ضمن ارتقا احساس رضایتمندی و مشارکت مدنی در کیفیت بخشی به ابعاد مختلف فضای شهری، پاسخی به نیازهای متعالی انسان همچون خودشکوفایی، زیبایی و جز آن ارائه دهد. در واقع، شهر خلاق بستر مناسبی است که نه تنها شهروندان را در خود جای داده و به نیازهای اولیه و ثانویه آنها پاسخ می دهد، بلکه محل تلاقی اندیشه ها و رویدادهای ناب فرهنگی و هنری می باشد. بازخورد رویکرد نوین شهر خلاق، امروزه در بسیاری از شهرهای دنیا نمود بارزی دارد. از جمله مهمترین سودمندیهای این پدیده می توان به ارتقاء فضاهای همگانی فرهنگی و هنری، جذب طبقه خلاق، افزایش سرمایه گذاری و رونق اقتصادی شهرها، افزایش جذابیتهای محلی و شهری و جز آن اشاره نمود (مسگرانی, 2014).
واژه شهر خلاق برای نمایش جنبش بازآفرینی شهری در دهه 1990 زاده شد که از دو رویکرد پایه ای برای نائل شدن به شهر خلاق نشات می گیرد که یکی توسط چارلز لندری و دیگری توسط ریچارد فلوریدا مطرح شده است. از این میان فلوریدا به قدرت مکان در جذب و حفظ طبقه خلاق تاکید می کند. مردم در مکانها سکونت خواهند گزید اما به طور فزاینده ای اقتصاد در یک فضا سکونت می گزیند. صنایع دارای محتوای خلاق که ایجاد رشد اقتصادی زیاد می کنند، همچنان می کوشند تا در مکانهای بخصوصی متمرکز گردند. امروز مکان و اجتماع نسبت به قبل عوامل حساس تری هستند (فلوریدا, 1390, ص. 70).
همچنین وی کلید فهم جغرافیای جدید خلاقیت و تاثیرات آن بر نتایج اقتصادی و ویژگی های یک مرکز شهری خلاق را در سه رویکرد اجرایی و طراحی می بیند و بر سه T تاکید دارد که عبارتند از:
1-توانایی
2-تکنولوژی  
3-تحمل یا انعطاف پذیری  
برای جذب افراد خلاق ، ایجاد ابداع و تحریک توسعه ی اقتصادی هر مکانی باید هر سه را با هم داشته داشته باشد، که از این سه ت: تحمل را گشاده رویی ، فراگیری و تنوع برای همه قومیتها ، نژادها و قومهای زنده تعریف می کند. استعداد و توانایی برای همه افرادی که دارای مدرک لیسانس به بالا هستند، و تکنولوژی کارکرد هر دو ابداع و تمرکز تکنولوژی پیشرفته در یک منطقه می باشد. نتایج تحقیق نشان داده است که افرادی که دارای استعداد و توانایی بالایی می باشند به مکانهایی کشیده می شوند که به آنها تحمل کاری و محیطهای اجتماعی ارایه می کنند. تحلیل آماری نه تنها نتایج گروههای مطالعه را تایید می کند، بلکه همچنین رابطه قوی بین تکنولوژی ، تحمل و توانایی را نشان می دهد(فلوریدا, 1390, ص. 84).
مفهوم دیگر بر ظرفیت و توانایی شهر بر جذب سرمایه انسانی خلاق تاکید می کند. مبدع این نظریه چارلز لندری است که به لزوم ارتباطات اجتماعی و فرهنگ در شهر توجه می کند و شهر خلاق را متشکل از راسته های زیست پذیری می داند که در آن ارتباطات اجتماعی و فرهنگ عامه نقش بسیار مهمی ایفا می کند. وی بحث ایده های خلاق را مطرح کرده و ویژگی های یک ایده ی خلاق را اینگونه معرفی می کند (Landry, 2006, p. 331).
1)    برای عامه مردم قابل فهم باشد بدین صورت که ساده بوده و از نظر ایجاد پویایی پیچیده باشد
2)    از نظر اجتماعی یکتا بوده طوری که قابل انعکاس در میان جامعه باشد
3)    قابل تفسیر باشد و دارای لایه های مختلف و عمق باشد و خلاقیت را در همه زمینه ها در بر گرفته و طیف وسیعی از مردم را در بر بگیرد
4)    یک ایده خلاق نگرانی یادی در زمینه برقرای ارتباط و ایجاد پیوستگی دارد
5)    یک ایده خلاق به خودی خود حلال مسائل و مشکلات اقتصادی می باشد.
6)    به راحتی قابلیت اجرا دارد.

2-2-1 تاریخچه شهر خلاق
شهر خلاق فراخوانی برای اقدام می باشد زیرا قرن 21 قرن شهر هاست. در این قرن برای اولین بار بیش از نیمی از جهان در شهرها زندگی می کنند. به عنوان مثال در اروپا این رقم در حال حاضر بیش از 75 درصد و در کشورهای در حال توسعه به زودی به 50 درصد خواهد رسید. در حالی که این رقم در سال 1980 در کل جهان تنها 29 درصد بود. امروزه اکثر مردم بر خلاف میل باطنی و تنها به منظور برطرف شدن نیازهایشان در شهرها زندگی می کنند. و بررسی های سالیانه در انگلستان نشان می دهد که بیش از 80 درصد مردم دوست دارند در یک روستای کوچک زندگی کنند. در پاسخ به این آرزوی مردم شهرها می بایست مکان مطلوب برای زندگی باشند و این هدف با راهکارهایی مانند ایجاد حس مکان و تعلق و تداوم و امنیت و تا حدودی با پرورش فرصتهای مجزای شهری و تعامل و تجارت و لذات غیر منتظره و …. محقق می شود.
شهر خلاق در واقع به تغییرات اساسی که در همه سطوح در شهر رخ می دهد اطلاق می گردد. به طور کلی جهش انگاره ای از شهر معمول دهه 1970 تا شهر هایی که با شرایط امروزی مشاهده می کنیم رخ داده است. در مورد شهر های امروزی راه حل های قدیمی دیگر پاسخگو نمی باشند. زیرا مشکلات امروزی از درون خودشان قابل حل می باشند و راهکارهای خارجی که از گذشته به آنها تحمیل می شود غیر قابل کاربرد می  باشد. شهر خلاق با نگاهی اروپایی نگاشته شده است اما این به دلیل خلاق تر بودن این شهرها نمی باشد بلکه به علت فرهنگ غنی این شهرهاست که تصویری از یک شهر خوب را به وجود می آورد. و مفاهیمی همچون مرکز شهر محلی برای تعامل و ملاقات های غیر برنامه ریزی شده عوامل اصلی شکل دادن به این شهرها می باشد.

قیمت فایل فقط 19,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری شهر خلاق و باز کاربست همساز , مبانی نظری شهر خلاق , مبانی نظری باز کاربست همساز , مبانی نظری , شهر خلاق , باز کاربست همسازموضوعات :
سل یو

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *