توضیحات کامل :

پاورپوینت روسازی بتن غلتکی

روسازی بتن غلتکی در واقع نوعی روسازی بتنی است. مزیت اصلی روسازی بتن غلتکی نسبت به روسازی بتن معمولی‌، سرعت ساخت بیشتر و هزینه ساخت کمتر آ‌ن است. معمولاً حدود ۳۰% صرفه جویی اقتصادی در بردار‌د. روسازی بتن غلتکی‌ (RCCP) به عنوان روسازی تحت بارهای سنگین مناسب بوده و در این گونه کاربردها عملکرد آن به خوبی روسازی بتنی معمولی است‌.

فهرست:
مقدمه
کاربرد روسازی بتن غلتکی
طرح اختلاط و مصالح مصرفی در روسازی بتن غلتکی
مواد و مصالح مصرفی
سنگدانه‌ها‌
مواد سیمانی‌
آب
مواد افزودنی ‌
تفاوت روسازی بتن غلتکی با روسازی بتن معمولی
انواع روش‌های طرح اختلاط روسازی بتن غلتکی
روش‌های ساخت و اجرای روسازی بتن غلتکی
آماده‌سازی لایه‌های اساس و زیر اساس
روش‌های طراحی روساز‌ی بتنی غلتکی
روش PCA