توضیحات کامل :

پاورپوینت خانه تقوی‌ها، خانه زیبا و تاریخی گرگان عصر قجر

مقدمه
خانه تقوی‌های گرگان یکی از خانه‌های تاریخی گرگان است که سابقه آن به عهد قاجار می‌رسد و شاخصه‌های معماری اقلیم شمال ایران را دارد.
 گرگان یا استرآباد عهد قاجار، یکی از شهرهایی است که به واسطه حضور خاندان قاجاریه، یکی از شهرهای مهم و دارای موقعیت، در آن زمان محسوب می‌شد. موقعیت خاص گرگان در این دوران سبب می‌شد که بناها، کاخ‌ها، ساختمان‌های اداری و خانه‌های تاریخی بسیاری در این دوره در شهر، ساخته شود.

فهرست :
مقدمه
خانه‌های تاریخی
خانه تقوی‌های گرگان
مشخصات خانه تقوی‌های گرگان
شاخصه‌های معماری خانه تقوی‌های گرگان